Kontakt

Riaditeľ pretekov:

Hlavný komisár:

Komunikácia, registrácia, marketing:

Komisár pretekov a organizátor dobrovoľníkov:

Komisári pretekov a realizátor trate:

  • Mgr. Marián Ďuratný
  • Peter Culík