Propozície

Organizátori:

Terchovský polmaratón sa bude konať pod záštitou starostu obce Terchová Jozefa Dávidíka.

Termín:

Terchovský polmaratón sa bude konať 14.10.2023. Štart je naplánovaný na 10:14. Detský beh štartuje o 9:15.

Miesto:

 • Obec Terchová, Vrátna dolina
 • štart a cieľ pred Obecným úradom v Terchovej

Kategórie:

Terchovský polmaratón je otvorený pre profesionálnych aj rekreačných bežcov. Bude sa súťažiť v polmaratónskom behu (21,1 km), v behu na 10 kilometrov a v behu na 5 km. Trať nie je certifikovaná. Prevýšenie trate je 370m pri polmaratónskom behu a 130m pri behu na 10 km a 74m pri behu na 5 km.

Počas pretekov bude úplná uzávierka dopravy na ceste III. triedy Terchová  – Vrátna.

Na tomto ročníku bude opäť zaradený aj detský beh ulicami Terchovej v dĺžke 770 m. Beh bude pre deti do 15 rokov a štart detského behu o 9:30 hod. Víťazom bude každý, kto príde do cieľa. Pre všetky deti, ktoré sa behu zúčastnia je pripravený balíček odmien

Osobitne budú vyhodnotené kategórie:

 • polmaratón žien
 • polmaratón mužov
 • beh na 10 kilometrov žien
 • beh na 10 kilometrov mužov
 • beh na 5 kilometrov žien
 • beh na 5 kilometrov mužov
 • najrýchlejší pretekár v kategórií polmaratón – putovná trofej

Ceny:

Ocenení budú prví traja v každej kategórii. Každý bežec, ktorý príde do cieľa,  získava dobehovú medailu. V kategórií mužov aj žien „Terchovský polmaratón“ získa víťaz hodnotné ceny, ktoré budú špecifikované neskôr.

Občerstvenie:

Občerstvovacie stanice budú rozmiestnené po trati približne na 5-om, 10-om a 15-om kilometri.

Prezentácia:

 • 13.10.2023 – od 17:00 do 21:30 v Reštaurácii Kultúrny dom v Terchovej
 • 14.10.2023 (deň štartu) – od 7:00 do 9:45 v stane pred Obecným úradom v Terchovej. Pre detský beh je prezentácia do 9:15 hod.

TRATE:

Polmaratón:

 • dĺžka trate: 21,1 km
 • prevýšenie: 370 m

Beh na 10 kilometrov:

 • dĺžka trate: 10 km
 • prevýšenie: 130 m

Prehlásenie pretekára / zákonného zástupcu:

Pred štartom pretekov musí každý pretekár podpísať nasledovné prehlásenie. Pri pretekároch mladších ako 18 rokov musí byť pri podpise zákonný zástupca pretekára (alebo ho musí mať pretekár podpísané zákonným zástupcom a podpis úradne overený). Na prehlásení je aj čestné prehlásenie, že pretekár spĺňa podmienky v zmysle COVID Automatu pre režim OTP (1. stupeň ohrozenia).