Registrácia

Registrovať na Terchovský polmaratón ste sa mohli do dnes – 5.10.2017, 24:00. On-line registrácia skončila.  Prvých 500 zaregistrovaných so zaplateným štartovným do 5.10.2017 24:00 získava tričko s logom pretekov zadarmo. Registrácia je platná až po úhrade štartovného. Online registrácia skončila dňa 5.10.2017 o 24:00 a s tým skončila aj možnosť úhrady štartovného cez účet (výpis z účtu 6.10.2017). Od zajtra, 6.10.2017 je možné sa registrovať už len na kontaktoch, ktoré sú zverejnené na tomto webe, alebo osobne počas PREZENTÁCIE v Reštaurácií Kultúrny dom Terchová od 16:00 do 21:30 a v priestore štartu počas prezentácie až do 9:30 v deň štartu. Výška štartovného hradeného v hotovosti po online registrácií bude 15 €.

Štartovné:

Štartovné pre pretekárov je 12 eur (2 € zo štartovného budú poukázané na dobročinný účel – zakúpenie hračiek pre Materskú školu v Terchovej). Štartovné musí byť uhradené ešte pred konaním polmaratónu (do 5.10.2017) na transparentný bankový účet podujatia alebo cez Paypal. Osobne môžete štartovné uhradiť aj v pokladni na Obecnom úrade v Terchovej počas úradných hodín.

Štartovné na detský beh je 2 €. (1 € zo štartovného budú poukázané na dobročinný účel – zakúpenie hračiek pre Materskú školu v Terchovej).

Bankový účet:

  • číslo účtu a kód banky: 5110482875/0900
  • IBAN: SK30 0900 0000 0051 1048 2875
  • SWIFT: GIBASKBX
  • VS: 07101007
  • poznámka: uveďte meno (mená bežcov)
  • svoju platbu si môžete skontrolovať na transparentnom účte podujatia

Paypal účet:


Registrovaní účastníci so zaplateným štartovným: nájdete na tomto linku