Registrácia

On line registrácia skončila. Registrovať sa už môžete len pri prezentácii.

Od 14.10.2022 je možné sa registrovať už len na kontaktoch, ktoré sú zverejnené na tomto webe, alebo osobne počas PREZENTÁCIE v Reštaurácií Kultúrny dom Terchová 14.10.2022 od 17:00 do 21:30 a v deň štartu (15.10.2022) v priestore štartu počas prezentácie od 7:00 až do 9:45.

Štartovné:.

uhradené pri prezentácií alebo v deň štartu bude 30 € a bude sa dať uhradiť iba v hotovosti.

2 € zo štartovného budú poukázané na dobročinný účel.

Štartovné na detský beh je 5 €. 

Registrovaných účastníkov a stav úhrady štartovného nájdete na tomto linku

Svoju platbu si môžete skontrolovať aj na transparentnom účte podujatia

Ak nemáte uhradené štartovné do termínu 13.10.2022 24:00, tak registráciu musíte absolvovať opäť pri prezentácii a na Vaše poradie v on-line registrácií sa neberie ohľad.