Registrácia

Registrovať na Terchovský polmaratón sa môžete do 13.10.2022, 24:00 vyplnením tohto formulára. Prvých 500 zaregistrovaných so zaplateným štartovným do 13.10.2022 24:00 získava tričko s logom pretekov zadarmo. Od 14.10.2022 je možné sa registrovať už len na kontaktoch, ktoré sú zverejnené na tomto webe, alebo osobne počas PREZENTÁCIE v Reštaurácií Kultúrny dom Terchová 14.10.2022 od 17:00 do 21:30 a v deň štartu (15.10.2022) v priestore štartu počas prezentácie od 7:00 až do 9:45.

Štartovné:.

uhradené do 31.8.2022 je 20 €.
uhradené od 1.09.2022 do 30.09.2022 bude 25 €.
uhradené od 01.10.2021 bude 30 €.

uhradené pri prezentácií alebo v deň štartu bude 30 € a bude sa dať uhradiť iba v hotovosti.

2 € zo štartovného budú poukázané na dobročinný účel.

Štartovné môžete uhradiť na transparentný bankový účet podujatia alebo cez Paypal. Osobne môžete štartovné uhradiť aj v pokladni na Obecnom úrade v Terchovej počas úradných hodín.

Štartovné na detský beh je 5 €. 

Bankový účet:

  • číslo účtu a kód banky: 5110482875/0900
  • IBAN: SK30 0900 0000 0051 1048 2875
  • SWIFT: GIBASKBX
  • VS: 17101017
  • poznámka: uveďte meno (mená bežcov)
  • svoju platbu si môžete skontrolovať na transparentnom účte podujatia

Paypal účet – dospelý:

Paypal účet – detský:

Registrovaných účastníkov a stav úhrady štartovného nájdete na tomto linku

Svoju platbu si môžete skontrolovať aj na transparentnom účte podujatia

Ak nemáte uhradené štartovné do termínu uvedeného vyššie, tak registráciu musíte absolvovať opäť pri prezentácii a na Vaše poradie v on-line registrácií sa neberie ohľad.