On line registrácia už skončila

On line registrácia skončila. Registrovať sa už môžete len pri prezentácii podľa popisu v časti REGISTRÁCIA