Solidárny a opäť medzinárodný.

Siedmy ročník Terchovského polmaratónu bol opäť  medzinárodný a solidárny. Prezentovalo sa 411  pretekárov. Preto sumu 822€ (2€ zo štartovného) venujú organizátori Materskej škole v Terchovej na doplnenie jej zariadenia. Opäť bolo naše podujatie aj MEDZINÁRODNÉ. V minulých ročníkoch sa okrem Slovákov a Čechov zapojili bežci zo Španielska, Ukrajiny, Poľska, Vietnamu, Laosu, Taiwanu, USA, Spojeného kráľovstva, Kosova, Albánska, Nemecka, Holandska, Maďarska, Rakúska, Slovinska. Tento rok sme rozšírili štartové pole opäť. K vyššie menovaným sa pridajú bežci z Srbska a Škótska.  Na rýchlych bežcov  z „Čierneho kontinentu“ stále čakáme.

Od druhého ročníka sme podujatie nazvali aj Medzinárodným behom solidarity. Solidaritu s tými, ktorí ju najviac potrebujú vyjadrili účastníci behu aj tento rok. 2 € z ich štartovného idú na podporu Materskej školy v Terchovej na doplnenie jej zariadenia. „Pomáhame tam, kde treba“ sa stalo leitmotívom siedmeho ročníka Medzinárodného podujatia Terchovský polmaratón, Terchovská desiatka a Terchovská päťka 2022.

Mimoriadna správa!

Celkový víťaz Terchovského polmaratónu dostane okrem iných hodnotných cien aj Televízor SONY – 75″ OLAY TV od spoločnosti Foxconn Slovakia, ktorý  venuje veľvyslanec Taiwanu na Slovensku , David LEE

Zajtra bude cesta do Vrátnej a Štefanovej úplne uzavretá!

15.10.2022 v čase od 10:00 do 15:00 bude úplná uzávierka cesty III/2076 a III/2077. Cesta bude určená na zvláštne užívanie za účelom konania pretekov Terchovský polmaratón, desiatka a päťka.

Povolenie vydal Okresný úrad v Žiline, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod číslom: OÚ-ZA-OCDPK-2022/048355/2/POL.

Prosíme návštevníkov o pochopenie. Dopravu do Vrátnej zabezpečuje Terchovský vláčik, ktorý bude turistov prepravovať bezplatne.

Cesta bude prístupná pre záchranárske zložky a SAD a.s., Žilina, ako aj označené vozidla organizátorov podujatia.

Aj ročník 2022 bude medzinárodný.

Terchovský polmaratón, desiatka a päťka sú medzinárodným podujatím od svojho prvého ročníka. Tento rok pribudli ďalšie krajiny, ktoré rozšírili počet krajín na 19. Už je tradíciou, že zástavy všetkých zúčastnených krajín visia na Obecnom úrade v Terchovej.

 

 

Plníme sľub!

2 € z každého zaplateného štartovného v kategóriách Terchovský polmaratón, Terchovská desiatka a Terchovská päťka a 1 € za každého zaplateného štartovného na Detský beh idú na charitatívny účel – na podporu Michala Ripela. pridal sa k nám aj náš zvukár, ktorý mu venoval svoj honorár 100€.

Príbeh Michala Ripela si prečítajte tu. Ak ho chcete podporiť aj Vy, tak môžete zaslať ľubovoľnú sumu na jeho transparentný účet – SK3509000000005182224955.

Zoznam darcov nájdete na tomto linku.

 

Terchovský vláčik bude voziť zadarmo!

Zajtra, 16.10.2021 bude Terchovský vláčik voziť turistov a účastníkov polmaratónu ZADARMO (počas polmaratónu), podľa tohto grafikonu:

10:30 Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) Ideme smerom: Socha Jánošíka – Štefanová – Vrátna výťah – Socha Jánošíka – Turistické centrum Terchová

11:15 Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) Ideme smerom: Socha Jánošíka – Štefanová – Vrátna výťah – Socha Jánošíka – Turistické centrum Terchová

12:00 Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) Ideme smerom: Socha Jánošíka – Štefanová – Vrátna výťah – Socha Jánošíka – Turistické centrum Terchová

12:45 Nástup: Turistické centrum Terchová (pri Lidli) Ideme smerom: Socha Jánošíka – Štefanová – Vrátna výťah – Socha Jánošíka – Turistické centrum Terchová

od 13:30 pokračujeme v jazde podľa rozpisu www.terchovskyvlacik.sk