Kontakt

Riaditeľ pretekov:

Čestný riaditeľ pretekov:

  • Vlado Švec
  • Milan Laurenčík

Hlavný komisár:

Komunikácia, registrácia, marketing:

Komisár pretekov a organizátor dobrovoľníkov:

Komisári pretekov a realizátor trate