Štartovné sa oplatí zaplatiť včas!

Na usporiadanie takého podujatia, akým Terchovský polmaratón je, potrebujeme nemalé finančné prostriedky. Preto máme aj štartovné. Za štartovné máte okrem možnosti si zasúťažiť a vyhrať hodnotné ceny aj štartový balíček. Prvých päťsto zaregistrovaných so zaplateným štartovným v ňom nájde tričko s logom podujatia, dobehovú medailu, energetický nápoj, minerálku, propagačné materiály. Čím skôr štartovné zaplatíte, tým Vás to v konečnom dôsledku bude menej stáť. V čase sa štartovné mení takto:

uhradené do 31.08.2019, 24:00 je 15 €.
uhradené od 01.09.2019 do 30.09.2019 24:00 bude 20 €.
uhradené od 01.10.2019 do 17.10.2019 24:00 bude 25 €.
uhradené pri prezentácií a v deň štartu bude 30 € a bude sa dať uhradiť iba v hotovosti.

Do 17.10.2019 môžete štartovné uhradiť na náš transparentný účet (kde si platbu môžete skontrolovať na internete), prostredníctvom Paypal alebo v pokladní na Obecnom úrade v Terchovej.

2 € zo štartovného budú poukázané na dobročinný účel – zakúpenie hračiek pre Materskú školu v Terchovej.

Štartovné na detský beh je 5 €. (1 € zo štartovného na detský beh bude poukázané na dobročinný účel – zakúpenie hračiek pre Materskú školu v Terchovej).