Uzávierka cesty do Vrátnej a Štefanovej.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný správny orgán vydal Povolenie na úplnú uzávierku cesty z Terchovej do Vrátnej a Štefanovej počas podujatia Terchovský polmaratón 2019, ktoré sa bude konať 19.10.2019. Uzávierka bude trvať od 10:00 do 15:00.

K tomuto opatreniu sme pristúpili kvôli ochrane bežcov – účastníkov podujatia.

Všetkým občanom, ktorých táto uzávierka obmedzí sa ospravedlňujeme a prosíme o pochopenie.

Do Vrátnej a Štefanovej budú mať povolenie vjazdu len vozidla označené organizátorom, v prípade potreby bude zabezpečený prejazd sanitných a hasičských vozidiel, ako aj prejazd verejnej autobusovej dopravy.

Uzávierka

Zvláštne užívanie komunikácie