Zajtra bude cesta do Vrátnej a Štefanovej úplne uzavretá!

15.10.2022 v čase od 10:00 do 15:00 bude úplná uzávierka cesty III/2076 a III/2077. Cesta bude určená na zvláštne užívanie za účelom konania pretekov Terchovský polmaratón, desiatka a päťka.

Povolenie vydal Okresný úrad v Žiline, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod číslom: OÚ-ZA-OCDPK-2022/048355/2/POL.

Prosíme návštevníkov o pochopenie. Dopravu do Vrátnej zabezpečuje Terchovský vláčik, ktorý bude turistov prepravovať bezplatne.

Cesta bude prístupná pre záchranárske zložky a SAD a.s., Žilina, ako aj označené vozidla organizátorov podujatia.